www.krunatchanok.in.th [KruNatchanok E-Learning]

การจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

โดยครูนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

ยินดีต้อนรับ


  ข่าวและประกาศ

  ครูนัสชนก
  รายวิชาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  โดย ครูนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ - จันทร์, 5 ตุลาคม 2020, 9:35AM
   
  ครูนัสชนก
  แนะนำรายวิชาที่จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนอีเลิร์นนิง ปีการศึกษา 2561
  โดย ครูนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ - จันทร์, 9 กรกฎาคม 2018, 2:47PM
   

   

   

   
  ครูนัสชนก
  ติดต่อครูผู้สอนได้ที่นี้
  โดย ครูนัสชนก เศรษฐศักดาศิริ - ศุกร์, 6 กรกฎาคม 2018, 11:49AM
   

  นักเรียนคนใดที่ต้องการสมัครเข้าเรียน หรือมีปัญหาในการเข้าเรียน สามารถติดต่อได้ที่ 

  email : krunatchanok@gmail.com  

  facebookkrunatchanok 

  โทร: 087-1667765  

  line: krunatchanok